Brand

Tiazilin

Broad-spectrum Antibiotic
Kháng sinh hoạt phổ rộng.

SKU: 21.P1.9890 Categories: , Tags: ,

Description

Indications | Chỉđ ịnh

For the control and prevention of both chronic and acute respiratory cases in swine and poultry.

Dùng trong phòng và điều trị cả bệnh hô hấp cấp tính và mãn tính ở gia súc và gia cầm

 

Directions for use | Hướng dẫn sử dụng

Poultry

Chronic Respiratory Disease

Prevention: Mix 0.5 kg per ton of feed for period of risk.

Treatment: Mix 1.0 kg per ton of feed for 7-10 days.

Infectious Coryza & Synovitis

Prevention: Mix 0.5 kg per ton of feed for period of risk.

Treatment: Mix 1.0 kg per ton of feed for 7-10 days.

Swine

Swine Dysentery

Prevention: Mix 0.3 - 0.5 kg per ton of feed for period of risk.

Treatment: Mix 1.0 - 1.5 kg per ton of feed for 7-10 days.

Swine Enzootic Pneumonia

Prevention: Mix 0.3 - 0.5 kg per ton of feed for period of risk.

Treatment: Mix 1.0 - 2.0 kg per ton of feed for 7-10 days.

Hướng dẫn sử dụng

Đối với gia cầm

Hô hấp mãn tính

- Phòng: trộn 0,5 kg/tấn thức

- Điều trị: trộn 1,0 kg/tấn thức ăn trong vòng 7-10 ngày

Bệnh Coryza và viêm màng hoạt dịch

- Phòng: trộn 0,5 kg/tấn thức ăn trong giai đoạn nguy hiểm

- Điều trị: trộn 1,0 kg/tấn thức ăn trong vòng 7-10 ngày

Đối với Heo

Bệnh lỵ:

- Phòng: trộn 0,3 - 0,5 kg/tấn thức ăn trong giai đoạn nguy hiểm

- Điều trị: trộn 1,0 - 1,5 kg/tấn thức ăn trong vòng 7-10 ngày

Bệnh suyễn lợn

- Phòng: trộn 0,3 - 0,5 kg/tấn thức ăn trong giai đoạn nguy hiểm

- Điều trị: trộn 1,0 - 2,0 kg/tấn thức ăn trong vòng 7-10 ngày

All are Required Fields

Related Products

Pack Sizes


Product Search
Newsletter